Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати
Доска объявлений Инфопресс
Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Поиск по сайтуСообщение Нарвского отделения полиции

Nagu mitmed maailma riigid, kehtestas ka Vene Föderatsioon sisenemispiirangu. See tähendab, et riiki tohivad siseneda väikeste erisustega vaid Venemaa kodanikud. Eesti kodanikke ja kodakondsuseta inimesi Venemaale ei lubata.

Mida see meie kohalike elanike jaoks tähendab? 

  1. Kas mul lubatakse Eestist väljuda kui ma ei ole Vene Föderatsiooni kodanik? Piiripunktis annavad piirivalvurid inimestele teada Venemaal seatud piirangutest ja soovitame inimesel piiriületusest loobuda, kuid me ei takista kedagi. Juhul kui inimene soovib siiski proovida Venemaale minna, siis lubame seda teha, kuid arvestama peab, et Venemaa piirilt võidakse teid tagasi saata.
  2. Kohustus püsida 14 päeva kodus Eestisse tagasi tulles: Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustas Vabariigi Valitsus alates 17. märtsist ajutiselt piirata Schengeni sise- ja välispiiri ületamist ning taastada piirikontroll. Pärast piirikontrolli läbimist peab enamik Eestisse sisenejaid jääma kaheks nädalaks isolatsiooni ning neil on keelatud lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast.
  3. Kas kodus püsimise kohustus tähendab, et peab olema pidevalt oma majas või korteris ja välja ei tohi üldse minna? Kodus püsimine tähendab kõigi vältimatute käikude ära jätmist ning tõesti oma elukohas püsimist. Lubatud on vaid need käigud, mis tõesti vältimatud – näiteks kui inimese elu on ohus, vaja on saada arstiabi, uuendada toiduvarusid või käia koeraga väljas. Inimene võib minna ka näiteks jooksma või rattasõidule, kuid peab siis vältima kontakti teiste inimestega. Pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks koju jääv inimene ei saa käia tööl, kaubanduskeskuses, rohkemate inimestega metsarajal vms kohas. NB! Kui inimesel tekkivad haigustunnused, siis tuleb kodus püsida kuni täieliku tervenemiseni, mil inimene pole enam nakkusohtlik.
  4. Ma elan Eestis, kuid pean Venemaal käima tööl või lähedaste juures. Kas ma tohin igapäevaselt piiri ületada? Piiri igapäevaselt ületada ei ole võimalik, kuna Venemaalt tagasi Eestisse tulles peab inimene vastavalt Terviseameti nõudmisele jääma 14 päevaks koju.
  5. Kas kodus püsimise kohustuse rikkumise eest saab politsei määrata karistuse?Eriolukorra juhi antud korralduse rikkumine on seaduse mõistes haldusrikkumine. Sama korraldus, millega kodus püsimise kohustus Eesti riigis kehtestati, näeb selle eiramise korral ette sunniraha 2000 eurot. Politsei loodab, et inimesed, kes Eestisse sisenevad, mõistavad kohustust kodus olla ning suhtuvad sellesse vastutustundlikult. Vastavalt antud korraldusele PPA-le, saab politsei teha kodus püsimise kohustuse tagamiseks pistelisi kontrolle, võttes inimesega otse ühendust. Samuti saame nõude täitmist kontrollida tavapärase töö, nt liiklusjärelevalve käigus. 

Как и многие страны мира, РФ ввела ограничения на въезд. Это означает, что в основном в страну могут въехать только граждане России. Гражданам Эстонии и лицам без гражданства въезд запрещён.

Что означает данный порядок для наших местных жителей?

  • Разрешат ли мне покинуть Эстонию, если я не являюсь гражданином России? На пограничном пункте Вам сообщат об ограничениях, которые ввели в РФ, и посоветуют отказаться от пересечения границы, но, естественно, это решение каждого, и пограничники останавливать никого не будут. Если человек всё же решит пересечь границу, то он должен учесть, что Россия может направить человека назад.
  • Об обязанности быть дома 14 дней по возвращению в Эстонии. Для предотвращения распространения коронавируса, правительство решило начиная с 17 марта ограничить пересечение внутренних и внешних шенгенских границ и вновь ввести пограничный контроль. После прохождения пограничного контроля все люди, въезжающие в Эстонию, должны оставаться в изоляции в течение двух недель, и им не разрешается покидать свое место жительства или место пребывания.
  • Обязательство оставаться дома означает, что покидать дом или квартиру вообще нельзя? Оставаться дома – это означает не выходить без веских причин и действительно находиться по месту жительства. Разрешены только те выходы, которые действительно необходимы, например, если жизнь человека находится в опасности, нужно получить врачебную помощь, пополнить запасы еды или выйти гулять с собакой. Человек может выйти, например, на пробежку или покататься на велосипеде, но он должен избегать контакта с другими людьми. После въезда в Эстонию человек должен оставаться на протяжении 14 дней дома, не ходить в торговые центры, не гулять по лесной тропе с большим количеством людей или в любых других местах. NB! Если у человека появляются признаки заболевания, он должен оставаться дома до полного выздоровления, до тех пор пока он больше не будет заразным.
  • Я живу в Эстонии, но постоянно хожу в Россию, так как там работаю или посещаю там родственников. Мне можно пересекать границу каждый день? Ежедневное пересечение границы невозможно, так как согласно указаниям Департамента здоровья, вернувшись в Эстонию, человек должен быть дома 14 дней. 
  • Если будет нарушено обязательство пребывать дома, может ли полиция назначить наказание? Согласно распоряжению, которое было дано руководителем черезвычайного положения, в рамках закона это административное нарушение. За нарушение обязанности, которую ввели в Эстонии и которая касается пребывания дома, можно взыскать штраф в размере 2000 евро. Полиция надеется, что люди, которые въезжают в Эстонию, понимают значимость данной обязанности и добросовестно выполняют её. Согласно данному указанию, которое получил Департамент полиции и погранохраны, полиция может осуществлять выборочные проверки, например, связавшись с человеком, который обязан находиться дома. Проверку мы можем осуществлять и в ходе повседневной работы, например, при охране дорожного движения.

Источник:

https://www.facebook.com/narvapolitseijaoskond/photos/a.304559479750028/1317755568430409/?type=3&theater


Возврат к списку